Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka
Drábsko 24, 97653 Drábsko
Zariadenie DSS Drábsko
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka

Vitajte v našom zariadení

Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou od roku 1981. Sídli v budove bývalej základnej školy, ktorá prešla dvoma rekonštrukciami.

Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka v Drábsku je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia.

Viac o našom zariadení...
Mgr. Janka Sviteková

Riaditeľka ZSS Vrchárka