Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka
Drábsko 24, 97653 Drábsko